Investigarea schemelor emoționale

Schemele emoționale constituie setul de credințe pe care persoana le are despre emoții și despre modul în care ar trebui să le facă față. Emoția resimțită într-o anumită situație este răspunsul pe care organismul îl dă la acea situație. Reacția emoțională se declanșează automat fiind un proces dirijat în totalitate la nivel inconștient.

Emoțiile reprezintă experiențe subiective alcătuite din mai multe componente:

fiziologică: 

subiectivă: 

cognitivă: 

comportamentală: 

Așa cum am precizat anterior, emoțiile implică o tendință naturală de acțiune, adică avem un reflex înnăscut de a face ceva atunci când simțim o anumită emoție. Fiecare emoție are o tendință de acțiune asociată cu ea, de ex. frica are ca și tendință de acțiune fuga și evitarea elementului care a declanșat-o, tristețea are ca tendință de acțiune izolarea de ceilalți și încetarea activităților.

Emoția are următoarele roluri în viața omului:

informează asupra măsurii în care ceea ce se întâmplă în jurul nostru este în concordanță cu ceea ce este dezirabil și indezirabil pentru noi. Acest rol este realizat de componentele (a) trăire subiectivă și (b) interpretare cognitivă. Astfel, emoțiile negative ne indică ceea ce este indezirabil pentru noi, iar cele pozitive ceea ce este dezirabil pentru noi. Aici trebuie să precizez faptul că inconștientul decide ceea ce este dezirabil și indezirabil și adesea există discordanțe între conștient și inconștient în ceea ce privește acest aspect.
motivează trecerea la acțiune; acest rol este îndeplinit de către componenta subiectivă împreună cu cea fiziologică. Dorind să nu experimentăm senzații negative (neplăcute) și dorind să trăim senzații pozitive suntem motivați să acționăm; manifestăm diferite comportamente pentru a elimina, diminua și evita senzațiile neplăcute și pentru a trăi cât mai des și a prelungi senzațiile plăcute.
pregătirea pentru acțiune; acest rol este îndeplinit de către componenta fiziologică. Modificările fiziologice apărute în momentul trăirii unei emoții reprezintă mobilizări ale resurselor necesare pentru desfășurarea unui răspuns comportamental.
În concluzie, emoția reprezintă un fenomen psihic și comportamental absolut natural și esențial pentru supraviețuire. Astfel, emoția în sine nu este o problema; problema derivă din modul în care omul evaluează și ulterior simte nevoia de a scăpa de emoție prin intermediul unor strategii de control al emoției.
Cercul vicios al confruntării cu emoția este următorul: (1) prezența emoției -> (2) evaluarea emoției [prin intermediul schemelor emoționale] -> (3) gestionarea problematică a emoției [dirijată de către schemele emoționale] -> (1a) amplificarea emoției.

Și acum o întrebare foarte importantă: Care este relația ta cu emoțiile tale: ce crezi despre ele și cum crezi că ar trebui să le gestionezi? Modul în care relaționezi cu propriile emoțiile are un impact major asupra sănătății tale mentale, a stării de bine și a satisfacției tale în viață.

Relația pe care omul o are cu propriile emoții este determinată de credințele pe care le are despre emoții în general precum și despre modalitățile prin care acestea pot fi și trebuie gestionate (ținute sub control). Aceste credințe sunt numite scheme emoționale. Ele au fost dobândite prin educație (în perioada copilăriei) și ghidează comportamentul omului atunci când acesta simte o emoție. Schemele emoționale sunt puternic asociate cu diferite simptomatologii psihologice precum anxietatea generalizată, atacurile de panică, OCD, depresia, lipsa de speranță și sentimentul de neajutorare.

În literatura de specialitate au fost identificate 14 categorii de credințe cu privire la emoții și modul de gestionare al acestora; aceste categorii de credințe au fost denumite dimensiuni ale schemelor emoționale. Cele 14 dimensiuni sunt: durată, control, comprehensibilitate, consens, vinovăție și rușine, raționalitate, percepția simplistă a emoțiilor, valori, exprimare, validare, acceptare, blamarea, amorțirea, ruminarea.

Utilizând serviciul Investigarea schemelor emoționale poți afla ce dimensiuni sunt problematice în relația ta cu emoțiile tale. Astfel, vei putea trece la acțiune pentru a-ți îmbunătăți relația cu ele.

Ce implică serviciul:

Pași în realizarea evaluării:

Pasul 1

Solicitare acces la evaluare.

Pasul 2

Primirea pe email a unui link pentru completarea chestionarului.

Pasul 3

Achitarea taxei de evaluare prin transfer bancar; contul IBAN va fi specificat în email-ul trimis cu link-ul de acces la completarea chestionarului.

Pasul 4

Primirea pe email a raportului în format PDF.

Pasul 5

Opțional: se poate opta pentru primirea unui link către materialul video educațional Împrietenirea cu emoția. Acest material este unul dintre capitolele cursului video Manual de utilizare a psihicului. Costul accesului la materialul video este de 25 RON. Link-ul către materialul video se primește în email-ul ce conține raportul evaluării.

Serviciu oferit de

Psihoterapeut
Gabriel Roșeanu

Solicită acces la serviciu: